Monday, 14 October 2013

Surah 108{108}
AL-KAUTHAR (terlalu banyak) 1~3.
Dengan nama Allah, Pemurah, Penyayang.

1. Kami telah beri kepada  mu terlalu banyak
2. Oleh  sebab itu, hendaklah engkau sembahayang kerana Tuhan mu dan hendaklah engkau berkorban.
3. Sesungguhnya orang yang benci kepada mu itulah orang yang keputusan. 


[Previous Surah][Next Surah][Mukidamah Surah][Ulasan Surah]. 


.

No comments:

Post a Comment